Web Development
Make your own free website on Tripod.com
dobro dojdovte
??????? ???? ????
evolucija
   
 


Македонски календар 2010

nema titlepic06 
 

  
   ПАЦИЕНТИ
  Инормации
  Програми
  Советувалиште
 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИ :

Iten priem

Потребни документи

[to treba за престој на Клиниката

Прием на Клиниката

Оддели на Клиниката

Исхрана на Клиниката

Информации за болести ,испирувања и интервенции

Отпуст од Клиниката

Неосигурени пациенти

Ценовник на услугите

PROGRAMI:

Школо на родителство

Психофизичка припрема на трудници

Vakcinacija HPV

Системаски прегледи(PGS)

СОВЕТУВАЛИШТЕ:

Контрацепција

Менопауза и остеопороза

Адолесценти

Стерилитет

Трудници

 

Правна служба
 


odeli lekari upload dneven potsetnik
  • cekaj...
  • nazad...
  • Copyright © Април 2009 ЈЗУ У ГАК Водњанска 17 Скопје Македонија. Сите права задржани.