Make your own free website on Tripod.com
   
 
Министерство за здравство на РМ

Фонд за здравство на РМ


Републички завод за здравствена заштита на РМ

Македонски календар 2010

 
ЛЕКАРИ   Пациенти   Наставници   Договор за вработување  

Научно истражувачка работа

  
   ПАЦИЕНТИ
  Инормации
  Програми
  Советувалиште
 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИ :

Iten priem

Потребни документи

[to treba за престој на Клиниката

Прием на Клиниката

Оддели на Клиниката

Исхрана на Клиниката

Информации за болести ,испирувања и интервенции

Отпуст од Клиниката

Неосигурени пациенти

Ценовник на услугите

PROGRAMI:

Школо на родителство

Психофизичка припрема на трудници

Vakcinacija HPV

Системаски прегледи(PGS)

СОВЕТУВАЛИШТЕ:

Контрацепција

Менопауза и остеопороза

Адолесценти

Стерилитет

Трудници

 

 

 


Распоред на лекарите
Правна служба
 


odeli upload dneven potsetnik
  • cekaj...

  • Copyright © Април 2009 >ЈЗУ У ГАК Водњанска 17 Скопје Македонија. Сите права задржани.