Make your own free website on Tripod.com
Uprava na OE

Uprava na OE

Oddelenie za ginekolo{ka onkologija 1

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za ginekolo{ka onkologija 2

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie operativen blok so operacioni sali

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za promena na tazova statika

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za uroginekologija 1

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za uroginekologija 2

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddlenie za infertilitet i asistirana reprodukcija

Otsek "A"

Otsek "B"

Otsek "V"

Oddelenie za ginekolo{ka endokrinologija

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za interventna sonografija

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za urgentna ginekologija i dnevna bolnica

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za patolo{ka bremenost i visokorizi~na bremenost

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za prenatalna dijagnoza i fetalna terapija

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za intenzivna peripartalna nega i terapija

Otsek "A"

Oddelenie operativen blok , aku{erski sali

Otsek "A"

Oddelenie rodilni sali

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie puerperium

Otsek "A"

Otsek "B"

Oddelenie za novorodeni deca

Otsek "A"

Otsek "B"

Otsek "V"

Otsek "G"

Otsek "D"

Otsek  $

Oddelenie ambulantno poliklini~ka dejnost

Ambulanta za ginekologija

Ambulanta za onkologija - kolposkopija

Kabinet za kolposkopija i laser tehnika

Kabinet za postoperativna evaluacija

Kabinet za onkolo{ki ultrazvuk

Ambulanta za uroginekologija

Ambulanta za urodinamika

Kabinet za urodinamika

Kabinet za uroginekolo{ki ultrazvuk

Kabinet za FES i fizikalna terapija

Amnbulanta za perimenopauza

Ambulanta za endokrinologija

Ambulanta za andrologija

Ambulanta za infertilitat i asistirana reprodukcija

Ambulanta za mastologija

Ambulanta za kontrola na fertilitet

Ambulanta za predoperativna priprema i EKG

Otsek - citolo{ka laboratorija

Ambulanta za rizi~na bremenost

Ambulanta za visoko rizi~na bremenost

Ambulanta za priem

Otsek - citogenetska laboratorija

Laboratorija za genetska prenatalna dijagnostika

Laboratorija za genetska dijagnostika

Ambulanta za genetsko sovetuvawe

Androlo{ka laboratorija

Laboratorija za IVF (in vitro fertilizacija) vo razvoj

Sektor za administrativno,pravno,kadrovo i op{totehni~ko rabotewe

Oddelenie za tehni~ko odr`uvawe

Otsek peralna(centralna peralna - Teh.slu`ba )

Sektor za ekonomsko - smetkovodstveni raboti

Oddelenie za AOP i mati~na evidencija

Republi~ki centar za humana reprodukcija ( RCHR )

Oddelenie CHR  1

Oddelenie CHR  2

Oddelenie za nauka i razvoj

Otsek "A" -medicinska nau~na statistika so biblioteka(vo razvoj)

Otsek "B" -eksperimentalna ginekologija(vo razvoj)

Otsek "V" -za kompjuterska obrabotka na podatoci i programirawe(vo razvoj)

Otsek "\"

 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО   ВОДЊАНСКА 17                                телефон +389 2 3147 147    СКОПЈЕ                     РЕПУБЛИКА                     МАКЕДОНИЈА
ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО   ВОДЊАНСКА 17                                телефон +389 2 3147 147    СКОПЈЕ                     РЕПУБЛИКА                     МАКЕДОНИЈА