Make your own free website on Tripod.com
кат Опис опција 1 100Gbps мрежа Објаснување Количина "Поткровје: 120 Lan приклучоциggггг 4 оптички влакна" 1 Switch 48x10/100 port + 2x10/100/100 + 2xSFP L2 Свичеви за агрегација Layer 2 со можност за VLAN одвојување на корисници и приоретизација по порт (за понатамошна имплементација на IP телефонија). Потребни се и Гигабитни порти за бекап на оптичките линкови или позахтевни корисници. 2 2 Switch 24x10/100 port + 2x10/100/100 + 2xSFP L2 1 3 1000Base-SX miniGBIC multi-mod fiber modul 5 4 Patch кабел 1m UTP 120 5 Patch кабел 3m UTP 90 6 Patch кабел 5m UTP 30 7 Fiber duplex patch кабел LC - SC 2m, multimode 50/125 микрони 5 8 UPS 1000 VA со можност за монтажа во ормар и посебно 1 9 Напојна летва со 6 прикучока, прекинувач и пренапонска заштиа 1 10 Кабел менаџер 3